Sekretesspolicy

SYFTET MED DETTA SEKRETESSMEDDELANDE

Detta sekretessmeddelande anger hur vi samlar in och använder dina personuppgifter när vi använder nagon av vára onlinetjänster.
The data controller of your personal data is Evoke Gaming Limited, a limited liability company incorporated in Malta, and subject to Maltese law, having its registered address at Tagliaferro Business Centre, Level 7, High Street, Sliema SLM 1549, Malta.

Den personuppgiftsansvarige för dina personuppgifter ar Evoke Gaming Limited, ett aktiebolag som är registrerat pa Malta, och som lyder under maltesisk las, med sin registrerade adress pa Tagliaferro Business Centre, Level 7, High Street, Sliema SLM 1549, Malta.

Evoke Gaming hänvisas till som “vi” “oss” eller “vär” i detta sekretessmeddelande.

Detta sekretessmeddelande är länkat till vära Allmänna villkor. Du bör läsa och första bada dokumenten. Vi uppdaterar detta sekretessmeddelande om och när vára processer ändras. Du kan se datumet när detta meddelande senast uppdaterades längst ner pá sidan.

Om du har nagra fragor om informationen i detta meddelande, skicka din förfrägan till var kundtjänstavdelning som kan hjälpa dig. Kundtjänst kan kontaktas pá: https://williamhill-lang.custhelp.com/app/ask

VILKEN TYP AV INFORMATION VI SAMLAR IN

Vi samlar in och behandlar följande personuppgifter:

 • Namn
 • Telefonnummer
 • IP-adress
 • Bostadsadress
 • Information som krävs för att genomföra KYC-kontroller (Känn din kund).
 • Svar pá säkerhetsfragor
 • Din vadslagning och spelaktivitet
 • Information om finansieringskälla
 • Information om självuteslutning
 • Dina marknadsföringspreferenser
 • E-postadress
 • Titel
 • Yrke
 • Kön
 • Födelsedatum (DOB)
 • Kontonummer
 • Information om insättningar och uttag
 • Kontoaktivitetsloggar och historik
 • Information som krävs för uppfylla skyldigheterna att för ansvarsfullt spelande
 • Betalningsmetoder

Du måste tillhandahålla en del av denna information för att kunna skapa ett konto hos oss. Det är ditt ansvar att informera oss när dina uppgifter ändras så att vi kan hålla våra register korrekta och uppdaterade.

SÅ ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER

Detta avsnitt beskriver hur vi använder din information och vår juridiska grund.

Syftet med att använda dina personuppgifter: Konfigurera och använda ditt konto hos oss inklusive överföra pengar, placera bett, spela spel

Juridisk grund: Nödvändigt för fullgörandet av ett kontrakt

Syftet med att använda dina personuppgifter: Tillhandahålla våra vadslagnings- och spelprodukter och tjänster till dig

Juridisk grund: Nödvändigt för fullgörandet av ett kontrakt

Syftet med att använda dina personuppgifter: Spåra insättningsgränser

Juridisk grund: Samtycke

Syftet med att använda dina personuppgifter: Tillhandahålla kundsupport för vår webbplats eller mobilapplikation

Juridisk grund: Legitimt intresse

Syftet med att använda dina personuppgifter: Ta emot och hantera frågor via vår onlinehjälp och klagomål via kundtjänst

Juridisk grund: Legitimt intresse

Syftet med att använda dina personuppgifter: Länka flera konton

Juridisk grund: Legitimt intresse

Syftet med att använda dina personuppgifter: Registrera och lyssna på telefonsamtal till och från vår kundtjänstavdelning

Juridisk grund: Legitimt intresse

Syftet med att använda dina personuppgifter: Att verifiera att informationen du har gett oss är korrekt

Juridisk grund: Nödvändigt för att uppfylla en juridisk skyldighet

Syftet med att använda dina personuppgifter: Genomföra kontroller mot penningtvätt (AML).

Juridisk grund: Nödvändigt för att uppfylla en juridisk skyldighet

Syftet med att använda dina personuppgifter: Övervakning av aktiviteter för att analysera och genomföra intäkter från brotts- och bedrägeriutredningar

Juridisk grund: Nödvändigt för att uppfylla en juridisk skyldighet

Syftet med att använda dina personuppgifter: Dela information med offentliga organ såsom polisen eller spelkommissionären

Juridisk grund: Nödvändigt för att uppfylla en juridisk skyldighet

Syftet med att använda dina personuppgifter: Övervaka spelmönster med hjälp av automatiserat beslutsfattande för att identifiera möjliga problem med ansvarsfullt spelande

Juridisk grund: Nödvändigt för att uppfylla en juridisk skyldighet

Syftet med att använda dina personuppgifter: Skapa och analysera rapporter om användningen av våra tjänster

Juridisk grund: Legitimt intresse

Syftet med att använda dina personuppgifter: Kontakta dig i forskningssyfte så att vi bättre kan förstå våra tjänster och hur de uppfattas av våra kunder.

Juridisk grund: Legitimt intresse

Syftet med att använda dina personuppgifter: Använd aggregerad statistik över hasardspelsaktivitet för att hantera vår risk

Juridisk grund: Legitimt intresse

Syftet med att använda dina personuppgifter: Kommunicera servicemeddelanden till dig inklusive: ändringar av våra tjänster, ändringar av våra allmänna villkor, ändringar i detta sekretessmeddelande

Juridisk grund: Nödvändigt för fullgörandet av ett kontrakt

Syftet med att använda dina personuppgifter: För att ge dig personligt anpassad användning av våra tjänster så att vi kan erbjuda dig och andra spelare en bättre service.

Juridisk grund: Legitimt intresse

Syftet med att använda dina personuppgifter: Analysera och profilera din information så att vi bättre kan förstå dina preferenser och vilka produkter och erbjudanden som skulle passa bäst för dig och kunder som liknar dig.

Juridisk grund: Legitimt intresse

Syftet med att använda dina personuppgifter: Om du laddar ner vår mobilapplikation får du möjlighet att ta emot aviseringar.

Juridisk grund: Samtycke. Du kan välja dina inställningar på din enhet

Syftet med att använda dina personuppgifter: Förebyggande eller upptäckt av brott

Juridisk grund: Nödvändigt för att uppfylla en juridisk skyldighet

Syftet med att använda dina personuppgifter: Skicka marknadsföringsmeddelanden till dig i samband med kampanjer, produkter eller tjänster som du kan vara intresserad av.

Juridisk grund: Samtycke. Du kan när som helst uppdatera dina marknadsföringspreferenser och även välja bort dem via fliken Inställningar som finns i menyn Balansikon. Vi kommer också att inkludera funktioner för att avsluta prenumerationen i vår kommunikation som du kan använda för att välja bort framtida marknadskommunikation.

Syftet med att använda dina personuppgifter: Använda din information för att genomföra betalda reklamkampanjer på sociala medier. Vi bedriver även reklam i anonymiserade sociala medier baserad på demografisk information såsom ålder och plats.

Juridisk grund: Legitimt intresse

Syftet med att använda dina personuppgifter: Samla in och analysera data som samlats in av “cookies” och liknande teknik. Se vår cookiepolicy

Juridisk grund: Samtycke

Syftet med att använda dina personuppgifter: Överkomliga kontroller

Juridisk grund: Allmänt intresse

Syftet med att använda dina personuppgifter: Visar maskerade användarnamn på speltavlor

Juridisk grund: Legitimt intresse

Syftet med att använda dina personuppgifter: Genomföra kvalitetssäkring av kundtjänstinteraktioner

Juridisk grund: Legitimt intresse

Syftet med att använda dina personuppgifter: Identitetskontroller

Juridisk grund: Nödvändigt för att uppfylla en juridisk skyldighet

När du ger oss information om något hälsoproblem som är relaterat till dig själv eller någon tredje part kommer vi att behandla denna information med ditt samtycke, när det ligger i ditt vitala intresse eller på grund av väsentligt allmänintresse.

DELA DINA PERSONUPPGIFTER

Vi delar personuppgifter med:

 • Analysföretag
 • Reklambyråer
 • Företag för sociala medier
 • Risk- och bedrägeribyråer
 • Kundtjänstbyråer
 • Regulatorer
 • Företag inom William Hill och 888 Holdings Group
 • Kreditupplysningsföretag
 • Spelleverantörer
 • Betalningsleverantörer

Vi avslöjar anonymiserad data (såsom aggregerad statistik) om användarna av våra tjänster för att beskriva vår försäljning, kunder, trafikmönster och annan information till potentiella partners, annonsörer, investerare och andra välrenommerade tredje parter och för andra juridiska ändamål, men dessa statistik kommer inte att innehålla dina personuppgifter.

Ibland är vi skyldiga enligt lag, domstolsbeslut eller statlig myndighet att avslöja vissa typer av personuppgifter.

ÖVERFÖRING AV DIN INFORMATION TILL ANDRA LÄNDER

Vi överför personuppgifter till organisationer utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EES”) i samband med tillhandahållandet av tjänster och för de ändamål som anges ovan.

Om data överförs utanför EES kommer vi att göra det enligt standardavtalsklausuler eller bindande företagsregler eller någon annan godtagbar metod som säkerställer ett skydd av dina data till den standard som krävs inom EES.

Om dina personuppgifter överförs av oss utanför EES i enlighet med stycket ovan kommer vi att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att adekvata åtgärder vidtas för att hålla dina personuppgifter så säkra som de är inom EES och i enlighet med denna sekretesspolicy.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt till:

 • Information om hur vi använder dina personuppgifter.
 • Få tillgång till de personuppgifter vi har om dig.
 • Begära att vi raderar dina personuppgifter.
 • Invända mot att vi behandlar dina personuppgifter där juridisk grund är våra legitima intressen. Inklusive för marknadsföringsprocesser.
 • Rätta eventuella felaktiga personuppgifter vi behandlar.
 • Begära att vi begränsar vår behandling av dina uppgifter.
 • Begära att vi delar din information med en annan organisation (dataportabilitet).
 • Begära en förklaring av logiken som är involverad där vi fattar beslut om dig enbart genom automatiserade medel.
 • Lämna in ett klagomål till en dataskyddstillsynsmyndighet.
 • Återkalla ditt samtycke där vi specifikt har begärt ditt samtycke att behandla dina personuppgifter och inte har några andra juridiska villkor genom att kontakta oss på dataprotection@williamhill.com. Du kan återkalla ditt samtycke för att ta emot direktmarknadsföring inom dina kontoinställningar på vår webbplats eller mobilapplikation.

Om du vill utöva någon av dina rättigheter kan du göra det genom att kontakta oss via vår livechatt eller skicka ett e-postmeddelande till oss på dataprotection@williamhill.com.

När du gör en begäran om dina rättigheter kommer vi att kräva bevis på legitimation. Vi kan också be dig att förtydliga din begäran. Om en tredje part gör en begäran för din räkning kommer vi att be dem om ditt tillstånd att de agerar å dina vägnar och ytterligare fotografisk identitetsverifiering.

BEHÅLLANDE DINA PERSONUPPGIFTER

Vi kommer att behålla dina personuppgifter under den period som krävs för att tillhandahålla tjänster till dig. Dina personuppgifter ska sparas i upp till 10 år efter att ditt konto stängts. Om det inte längre är nödvändigt att behandla dina personuppgifter kommer vi att radera dem. Observera dock att vi kan bli föremål för juridiska och regulatoriska krav för att behålla personuppgifter under en längre period, detta kan påverka din rätt till radering.

KONTAKTA OSS

Du kan kontakta vårt dataskyddskontor genom att skicka ett e-postmeddelande till dataprotection@williamhill.com.

Vi lagrar cookies i din webbläsare och din IP-adress för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats.