Allmänna regler och villkor

Allmänna villkor och regler William Hill

Version 43 H

Uppdaterad 29 maj 2023

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

DEL A – ALLMÄNT

DEL B – SPELSPECIFIKA REGLER

DEL A – ALLMÄNT

Läs dessa användarvillkor (“GTC”) noggrant innan du använder den här webbplatsen och/eller tjänster som tillhandahålls av speloperatören. Dessa användarvillkor förklarar allt du behöver veta när du använder de produkter och tjänster vi tillhandahåller, inklusive vilka vi är, hur du eller vi kan ändra eller avsluta kontraktet, vem du kan kontakta vid problem och annan viktig information.

Genom att använda webbplatsen och/eller några tjänster accepterar du att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte vill vara bunden av dessa användarvillkor kan du inte komma åt eller använda webbplatsen eller någon av de tjänster vi tillhandahåller.

 1. ALLMÄNT
 2. ATT ÖPPNA ETT SPELARKONTO
 3. INSÄTTNINGAR OCH SATSNINGAR
 4. VERIFIERINGSKONTROLLER
 5. FEL OCH ANNULLERINGAR
 6. UTTAG
 7. OLÄMPLIG ANVÄNDNING AV DITT KONTO
 8. ANSVARSFULLT SPELANDE, SOCIALT ANSVAR OCH SJÄLVSKYDD
 9. VINSTER OCH PRISER
 10. KUNDSERVICE OCH REKLAMATIONER
 11. ATT AVSLUTA, BLOCKERA OCH STÄNGA SPELARKONTON
 12. ATT AVSLUTA KONTOT
 13. Avsiktligt utelämnat
 14. PERSONUPPGIFTER OCH PUBLICITET
 15. LOKALA LAGAR OCH FÖRBUD
 16. LÄNKAR
 17. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
 18. BEGRÄNSNING AV ANSVAR OCH ANSVARSFRISKRIVNING
 19. MODIFIERINGAR OCH ÄNDRINGAR
 20. FORCE MAJEURE
 21. TILLÄMPNING AV ANVÄNDARVILLKOREN
 22. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

ALLMÄNT

1.1 I dessa användarvillkor, betyder hänvisning till “William Hill” “Speloperatör”, “oss”, “vi”, “vår” Evoke Gaming Limited, ett aktiebolag i Malta, företagsnummer C 38582 och som omfattas av maltesisk lag, med registrerad adress på Tagliaferro Business Centre, Level 7, High Street, Sliema SLM 1549, Malta;

1.2 Evoke Gaming Limited är en del av William Hill-koncernen. Evoke Gaming Limited tillhandahåller onlinespel på webbsidan https://www.williamhill.se (“Webbplatsen”). William Hill har beviljat tillstånd för Evoke Gaming Limited att driva sajten och att använda William Hills intellektuella egendom för sådana ändamål. För att undvika tvivel kommer alla användare av sajten att hanteras direkt av Evoke Gaming Ltd.

1.3 Termer med stor bokstav ska ha den betydelse som definieras i dessa användarvillkor.

1.4 Evoke Gaming Limited är licensierad och regleras av:

1.4.1 Avsiktligt utelämnat

1.4.2 Avsiktligt utelämnat

1.4.3. Avsiktligt utelämnat

1.4.4. Avsiktligt utelämnat

1.4.5. När det gäller tjänster som erbjuds invånare i Sverige, av Lotteriinspektionen under licensnummer 18Li7517;

1.4.6 Avsiktligt utelämnat

(med gemensamt namn “Spellicens”).

1.5 Evoke Gaming Limited ingår i William Hill-koncernen. Övriga företag i William Hill-koncernen kan licensieras separat som oberoende juridiska personer, och de relevanta villkoren och relevanta licensnumren finns på de relevanta platserna för dessa enheter. Evoke Gaming Limited tar inget ansvar för handlingar eller utelämningar av någon annan juridisk person inom William Hill- koncernen.

1.6 Dessa användarvillkor reglerar din tillgång till och användning av webbplatsen och utgör ett juridiskt bindande avtal mellan Evoke Gaming Limited och dig som spelare (här “du” eller “Spelaren”) och styrs av Sveriges lagar.

1.7 Dessa användarvillkor inkluderar och innehåller ett antal ytterligare villkor, enligt följande:

1.7.1 Villkor och regler för betting ;

1.7.2 Spelreglerna för kasinospel finns för varje kasinospel;

1.7.3 Integritetspolicy;

1.7.4 Villkor och regler för bonusprogrammet

1.7.5. Avsiktligt utelämnat

1.7.6. Spelreglerna för kasino och sportsbetting finns under del B – spelspecifika regler för dessa användarvillkor;

1.7.7 alla kampanjregler som gäller för kampanjer, bonusar och andra erbjudanden som vi kan göra tillgängliga från tid till annan;

1.7.8 alla ytterligare användarvillkor och -regler för slutanvändare som vi kommer att be dig att bekräfta i ditt avtal som en del av din användning av webbplatsen från tid till annan;

1.8 Användarvillkoren finns i olika språkversioner. Användarbestämmelsernas olika språkversioner återspeglar samma principer. I händelse av eventuella skillnader mellan de olika språkversionerna gäller dock den engelska versionen.

ATT ÖPPNA ETT SPELARKONTO

2.1 För att kunna använda de tjänster som tillhandahålls av speloperatören måste spelaren öppna ett konto (ett “Spelarkonto”). Spelarna måste registrera sig personligen. Speloperatören förbehåller sig rätten att avvisa en ansökan om ett spelarkonto. Med förbehåll för avsnitt 2, 4, 6, 7 och 15 kan en spelares registrering avböjas eller ett konto stängas efter licensinnehavarens gottfinnande, men avtalsförpliktelser som redan ingåtts kommer att respekteras av licensinnehavaren.

2.2 Att spela på webbplatsen är begränsat till personer som är myndiga i den jurisdiktion där spelaren är bosatt, som har registrerat sig som Spelare och som har ett Spelarkonto hos speloperatören. Det är ett brott att spela om du är minderårig. Under inga omständigheter får du använda webbplatsen för att spela om du är under 18 år. Eventuella medel som deponeras av en sådan person kommer att återsändas till individen efter att spelarkontot har avslutats av speloperatören och eventuella vinster kommer då att förverkas.

2.3 Du får inte använda webbplatsen om du är bosatt eller befinner dig inom någon av de förbjudna jurisdiktioner som anges i avsnitt 15.

2.4 Du förstår och bekräftar att spelen och de online-tjänster som tillhandahålls på webbplatsen endast är avsedda för underhållning. All användning av webbplatsen för andra ändamål eller avsikter är strängt förbjuden.

2.5 Genom att öppna ett spelarkonto garanterar du och försäkrar att:

2.5.1 du är minst 18 år (eller lagstadgad ålder för spel i den jurisdiktion där du bor, om den är högre);

2.5.2 du är juridiskt i stånd att ingå kontrakt;

2.5.3 du inte har uteslutits från spel (t.ex. genom självuteslutning, är blockerad från webbplatsen/tjänsterna, är utesluten i ett nationellt självuteslutningsregister);

2.5.4 du inte redan har haft ett spelarkonto som stängts av oss på grund av att du utfört en förbjuden handling;

2.5.5 du måste tillhandahålla korrekt registreringsinformation när du öppnar ditt konto, vilket minst omfattar ditt riktiga namn, födelsedatum, ditt hemland, din nuvarande hemadress, e-postadress och personliga telefonnummer;

2.5.6 du öppnar ditt spelarkonto uteslutande för ditt personliga bruk och att du agerar för egen räkning och inte som agent på uppdrag av tredje part;

2.5.7 du inte försöker sälja eller på något sätt överföra fördelarna av ditt konto till någon tredje part och inte heller förvärva eller försöka förvärva ett konto som har öppnats i en tredje parts namn;

2.5.8 du är helt ansvarig för att följa (och att du följer) dina egna lokala, nationella, federala, delstatliga eller andra lagar om vadslagning och spel innan du öppnar ett konto, gör några insatser, driver vadhållning, vadslagning eller använder våra tjänster. Om du befinner dig i ett land där användningen av en viss tjänst är förbjuden, får du inte (i) registrera dig hos oss för den aktuella tjänsten; (ii) försöka använda den tjänsten; eller (iii) använda ditt betalkort eller annan betalningsmetod för att driva vadslagning eller spela hasardspel hos oss för den olagliga tjänsten;

2.5.9 du inte är förbjuden av någon anledning från att göra insatser hos oss eller från att använda tjänsterna;

2.6 Spelaren (inklusive i det här fallet den person som ansöker om att bli spelare) måste alltid tillhandahålla giltig, komplett och korrekt information till speloperatören. Du måste se till att informationen du anger är sann, fullständig och korrekt och hålls uppdaterad.

2.7 Vid registreringen måste spelaren välja ett lösenord eller registrera sig med ett landspecifikt giltigt elektroniskt ID. Lösenordet måste bestå av minst åtta tecken och det rekommenderas att lösenordet innehåller en blandning av bokstäver, siffror och specialtecken. Det rekommenderas inte att använda personliga uppgifter eller vanliga ord som lösenord. Spelare måste alltid logga in på webbsidan antingen med ett giltigt elektroniskt ID eller med sin e-postadress tillsammans med lösenordet. Spelare får inte tillåta någon annan än dem själva att använda spelarens spelarkonto för att komma åt och/eller använda material eller information från spelsystemet, att acceptera något pris, och/eller att delta i något av spelen. Det är strängt förbjudet att sälja, överföra och/eller förvärva spelarkonton till eller från andra spelare.

2.8 Lösenordet ska aldrig skrivas ner eller meddelas någon annan person och bör ändras regelbundet. Du är skyldig att hålla din spelarkontoinformation, e-postadress och lösenord hemligt och konfidentiellt och du är ensam ansvarig för all aktivitet och/eller användning av tjänsterna via ditt spelarkonto. Om du blir medveten om någon känd eller misstänkt obehörig användning av ditt spelarkonto eller ett eventuellt brott mot säkerheten, måste du omedelbart anmäla det till speloperatören för att avbryta ditt spelarkonto. All obehörig användning av ditt elektroniska ID eller din e-post eller ditt lösenord ska anses vara din användning och du är ansvarig för all aktivitet på och/eller kostnader för ditt spelarkonto tills en sådan anmälan görs till speloperatören. Om en spelare ger bort, delar eller förlorar sitt elektroniska ID och/eller lösenord, är speloperatören inte ansvarig för förlust eller skada som ett resultat av detta.

2.9 Vi måste avbryta ditt spelarkonto om något av följande gäller:

2.9.1 Avsiktligt utelämnat

2.9.2 vi inte kan genomföra kontroller till vår belåtenhet enligt Avsnitt 4;

2.9.3. du inte är inkluderad under artiklar 2.9.1, 2.9.2 och vi inte kan bekräfta din identitet inom 30 dagar från det att beloppsgränser för insättning och uttag på 20000 SEK uppnåtts utifrån en löpande period om 180 dagar;

2.10 Vi måste stänga ditt spelarkonto om något av följande gäller:

2.10.1 Avsiktligt utelämnat

2.10.2 Du är bosatt i Sverige och vi inte kan bekräfta din identitet inom 30 dagar. För att bekräfta din identitet ska du logga in på dit konto med hjälp av Trustly/Bank ID.

2.11 Du får inte öppna eller försöka öppna ett spelarkonto om du har ett spelarkonto som har varit självuteslutet med något av följande William Hill-sidor: William Hill, Redbet, WinningRoom, Bertil, MamaMia Bingo.

2.12 Du får bara öppna ett spelarkonto. Om vi har anledning att tro att du har:

2.12.1 registrerat och/eller använt mer än ett spelarkonto hos oss eller

2.12.2 samarbetat i hemlighet med en eller flera andra individer och använt flera olika konton, har vi rätt att betrakta sådana konton som “Multipla konton” och behandla dem i enlighet med klausul 2.13.

2.13 Vi ska ha rätt att upphäva eller stänga flera konton. Om vi stänger ett multipelt konto:

2.13.1 Blir alla bonusar, bonusinsatser och vinster som tillkommit från sådana bonusar och bonusnsatser som erhållits med hjälp av det multipla kontot ogiltiga och förverkade;

2.13.2 Vi kan, enligt vårt gottfinnande, ogiltigförklara alla vinster och återbetala insättningar (med avdrag för belopp med avseende på tomrumsvinster) gjorda för det multipla kontot och då ska beloppen som du ska återbetala till oss med avseende på det multipla kontot inhämtas av oss direkt via ett annat av dina spelarkonton (inklusive något annat multipelt konto), i den utsträckning de inte återfås av oss från det aktuella multipla kontot;

INSÄTTNINGAR OCH SATSNINGAR

3.1 Insättningar kan endast göras via webbplatsen. Du kan använda vilken av metoderna som helst som anges på sidan Insatser på webbplatsen. Tillgängliga betalningsmetoder, tillhörande avgifter och krav kan variera beroende på tid såväl som land och finansinstitut i fråga. Uppdaterad information finns tillgänglig när du är inloggad på webbplatsen i avsnittet Vanliga frågor om insättningar.

3.2 Vi accepterar inte kontantbetalningar till spelarkontot

3.3 Vi accepterar betalning gjord i följande valutor: SEK.

3.4 Alla insättningar krediteras spelarkontot efter att betalning skett.

3.5 Det föreligger ett minimibelopp på en enstaka överföring (insättning) på 100 SEK, eller motsvarande i någon av de övriga accepterade valutorna, till ett spelarkonto (“Lägsta insättningsbelopp”); detta belopp kan dock variera beroende på vilken insättningsmetod som valts. För mer information om våra insättningsmetoder, avgifter och minsta insättningsbelopp, gå till vår sida med vanliga frågor i avsnittet Vanliga frågor om insättningar.

3.6 Om en överföring initialt accepteras och sålunda visas på spelarkontot och speloperatören senare får meddelande från kortutgivaren om att överföringen av någon anledning ska återkallas, kommer speloperatören tillfälligt att stänga av spelarkontot vid misstanke om bedrägeri eller stulet kreditkort och kan, efter eget gottfinnande, upphäva eller ogiltigförklara eventuella insatser eller vadslagningar som redan gjorts.

3.7 En insats kan bara göras via Internet. Speloperatören tar inte emot en insats från en spelare om det inte finns tillräckligt med pengar på spelarkontot för att täcka insatsens belopp. Speloperatören förbehåller sig rätten att vägra eller begränsa insatser. Speloperatören ger inte någon spelare någon kredit och spelaren får inte använda några belopp som krediteras felaktigt för att placera en insats eller ta ut pengar från kontot. Spelaren får inte behandla speloperatören som en bank eller annan finansiell institution. Varken insättningar eller vinster är räntebärande, det vill säga spelaren får inte någon ränta på saldot på spelarkontot. Spelare har inte rätt att göra några överföringar mellan spelare eller mellan olika spelarkonton.

3.8 Speloperatören behandlar alla insättningar på ett spelarkonto som att spelaren endast haft för avsikt att använda dem för att göra insatser i spel eller vadslagning på webbplatsen. Vi förbehåller oss rätten att få information om omfattningen av ditt avsedda spel samtidigt som du lämnar identitetsinformation till Speloperatören.

3.9 Alla insatser är bindande för spelaren när de görs och kan inte avbrytas, och sparas så som uttryckligen anges i dessa användarvillkor. Om en insats görs eller en hand spelas med spelarens spelarkonto, anses den ha gjorts av spelaren och är därför giltig.

3.10 Speloperatören strävar så långt som möjligt efter att säkerställa ett fullständigt skydd för alla spelare, spelarkonton och deras insatser. Det finns emellertid vissa händelser som ligger utanför speloperatörens kontroll och spelaren bekräftar att spelen spelas över internet och, när det gäller mobila enheter, över mobilnäten. Dessa är kommunikationsmedia som är kända för att vara ofullkomliga. Om en spelare har satsat på ett spel men inte har startat spelet då han kopplas bort på grund av ett tekniskt fel, kommer spelet inte att äga rum. Om spelaren har satsat och spelet har startat när spelet kopplas ifrån, registreras spelet i spelservrarna och insatsen är giltig. Resultatet kommer att återspeglas i spelarkontots status och om spelaren vinner, kommer beloppet att krediteras spelarkontot. Spelaren förstår att i händelse av avstängning ska de register som lagrats på spelservern vara slutgiltigt avgörande för villkoren avseende alla insatser och de omständigheter där sådana insatser gjordes. Speloperatören förbehåller sig rätten att, när som helst och utan förvarning, upphöra med att erbjuda ett utannonserat spel och dra tillbaka en planerad spelaktivitet. I detta fall kommer alla påbörjade men ej slutförda spel att annulleras och insatserna återbetalas till spelaren.

3.11 Finansinstitut, kortleverantörer, banker och andra betalningsleverantörer från tredje part kan ta ut en avgift för hantering av betalningar (“Tredjeparts betalningsbehandlingsavgifter”). Spelaren är skyldig att betala alla sådana tredje parts avgifter för hantering av betalningar.

3.12 Speloperatören tar inga avgifter för insättning

3.13 När du väljer en betalningsmetod, accepterar du villkoren för den betalningsmetoden och godkänner eventuella avgifter som gäller. Du godkänner att betalningsmetoden är giltig, att betalningskontot eller kortet tillhör dig och att du har rätt att använda betalningsmetoden.

3.14 En spelare kan när som helst logga in på sitt spelarkonto och se sitt kontoutdrag som visar alla transaktioner som gjorts på det spelarkontot, nämligen insättningar, bonusar, vinster, uttag och satsningar. Om spelaren upptäcker några misstag måste han/hon meddela detta till speloperatören omedelbart så att misstaget kan rättas till. Spelarna ska rapportera ett sådant misstag inom 90 dagar från det att misstaget först visades på utdraget som finns tillgängligt på spelarkontot.

3.15 Speloperatören håller alla kundfonder separerade från företagsfonderna i fullständigt avgränsade konton hos Bank of Valletta och arrangemang har gjorts för att säkerställa att tillgångar på kundkonton distribueras till kunder i händelse av insolvens. Det innebär att åtgärder har vidtagits för att skydda kundmedel men att det inte finns någon absolut garanti för att alla medel kommer att återbetalas. Detta uppfyller kraven från Storbritanniens spelkommission för segregering av kundfonder på nivån: medelhög.

3.16 Om så krävs, är det ditt ansvar att deklarera och betala alla skatter, pålagor eller avgifter som gäller för dina insättningar, vinster, bonusar, förtjänster, och i allmänhet alla belopp som inkluderas vid någon tidpunkt på ditt spelarkonto. Evoke Gaming Limited kan inte hållas ansvarig för några som helst eventuella skulder som rör skatter.

VERIFIERINGSKONTROLLER

4.1 Vi är skyldiga enligt bestämmelser avseende penningtvätt och regler för hasardspel att bekräfta din identitet och (i förekommande fall) källan till eventuella medel som sätts in av dig (“Kontroller”).

4.1.1 Du samtycker till att omgående tillhandahålla information som vi begär i samband med sådana kontroller och vi förbehåller oss rätten att begära dokumentation som bevisar din ålder och bevis som verifierar din identitet eller källan till dina medel, inklusive vidimerad dokumentation, från dig när som helst.

4.1.2 Fram till dess att relevanta kontroller har genomförts till vår skäliga belåtenhet och eventuella begärda uppgifter har lämnats in, har vi rätt att begränsa ditt spelarkonto på de sätt som vi rimligen anser lämpliga, bland annat genom att förhindra dig från att spela eller göra insatser, eller från att ta ut dina medel innan kontrollerna har genomförts på ett tillfredsställande sätt.

4.2 Vi förbehåller oss rätten att, med rimliga skäl, avbryta eller avsluta ditt spelarkonto där vi inte kan genomföra dessa kontroller till vår belåtenhet.

4.3 Vi kan tillhandahålla informationen du ger oss till auktoriserade kreditupplysningsbyråer och/eller bedrägeribekämpningsbyråer (för att bekräfta din identitet och kortinformation). Du godkänner att vi får behandla, använda, registrera och avslöja personuppgifter som du tillhandahåller i samband med din registrering och att sådana personuppgifter kan registreras av oss eller sådana tredjepartsbyråer. För ytterligare information, se vår integritetspolicy.

4.4 Speloperatören förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, bestämma vilka verifieringshandlingar vi behöver för att utföra dessa kontroller. För att vi ska kunna utföra dessa kontroller kan vi be dig att tillhandahålla en tydlig kopia av (och du godkänner att omgående tillhandahålla den på begäran):

· Ett giltigt identitetsdokument (pass, nationellt ID-kort eller körkort);

· Ett giltigt adressbevis (personbevis) som inte är äldre än 6 månader;

· Ditt svenska personnummer

4.5 Nedan anges en icke uttömmande lista över ytterligare dokumentation och/eller information som vi kan begära av dig för detta ändamål:

· Kopior av betalningsmetod (kontoutdrag, IBAN, kopior av kreditkort, ägarbevis etc.). Om spelaren har deponerat medel med kreditkort eller betalkort eller om spelaren har begärt utbetalning till ett kreditkort eller betalkort, har speloperatören rätt att begära kopior av både fram- och baksidan av det aktuella kortet. För spelarens egen säkerhet rekommenderar speloperatören att spelaren endast gör de första sex (6) siffrorna och de sista fyra (4) siffrorna för kreditkortet eller betalkortet synliga när de tillhandahåller en kopia av kortet. CVV-/CVV2-numret på kreditkortet eller betalkortet ska inte vara synligt på kopian.

· Vidimerad (och/eller notariebestyrkt) kopia av alla dokument som du har skickat in till oss.

· Andra bevis på din bostadsadress eller identitet som rimligen kan krävas.

· Ett foto av dig som håller upp ditt identitetsdokument bredvid ditt ansikte.

· Insändning av ett kontrakt eller liknande dokument varigenom spelaren ska underteckna och returnera ett sådant dokument.

· Information eller dokument om spelarens konto-/transaktionsaktivitet, yrke eller fondkälla.

4.6 Speloperatören övervakar alla insatser och kontotransaktioner. Det är förbjudet och olagligt att sätta in pengar som direkt eller indirekt förvärvats på olagligt sätt. Därför kontrolleras alla transaktioner för att förhindra penningtvätt och alla misstänkta transaktioner kommer att rapporteras till speloperatörens ansvarige för rapportering av penningtvätt (MLRO) som rapporterar till relevanta myndigheter i enlighet med våra rättsliga skyldigheter. Om vi, i en enskild instans eller över en tidsperiod, har rimliga skäl att misstänka att du använder ditt spelarkonto för andra ändamål än den lagliga insättningen av en vadslagning eller vadhållning (t.ex. om du begär ett uttag från en insättning utan att spela ett proportionellt antal spel eller vadhållningar som kan indikera penningtvätt eller annan typ av bedräglig eller brottslig verksamhet), förbehåller vi oss följande rättigheter i enlighet med våra skyldigheter som speloperatör och i enlighet med tillämplig lag:

4.6.1 att ställa ytterligare verifieringsfrågor och/eller be om ytterligare dokument,

4.6.2 att returnera alla icke-satsade insättningar eller insättningssaldot till den ursprungliga insättningsmetoden eller, om detta inte är möjligt, till ett bankkonto som står i ditt namn med en beskrivning av transaktionen som vi anser lämplig;

4.6.3 att blockera utbetalningen av din realbalans utan att ge dig en anledning;

4.6.4 att stänga eller blockera ditt spelarkonto på obestämd tid utan att ge dig förklaringar samt anmäla dig till de behöriga myndigheterna och/eller

4.6.5 att bistå vid i eller inleda relevanta straffrättsliga eller civilrättsliga förfaranden mot dig.

FEL OCH ANNULLERINGAR

5.1 Speloperatören är inte ansvarig för fel i vadslagningar eller vadhållningar där det är rimligt att tro att någon av följande omständigheter har inträffat:

5.1.1 Det finns ett uppenbart fel eller feltryck i en betalningstabell eller något annat typografiskt eller fotografiskt fel;

5.1.2 speloperatören har felaktigt fortsatt att acceptera spel eller på stängda eller indragna marknader;

5.1.3 eventuella tekniska fel där insatser har erbjudits, placerats och/eller accepterats på grund av eller inklusive detta fel, även där insatser har gjorts som annars inte skulle ha accepterats under perioder då webbplatsen drabbades av tekniska problem;

5.1.4 något annat fel, såsom ett mänskligt misstag eller systemfel av en anställd eller underentreprenör;

5.2 Vid upphävning enligt någon bestämmelse i avsnitt 5.1, kan spel eller insatser upphävas och spel, insatser, mottagna bonusar och vinster som redan ackumulerats ska då anses vara ogiltiga och spelarkontot återgår till startsaldot. För att undvika tvivel är startsaldot det saldo som spelaren hade på spelarkontot innan den felaktiga insatsen minskar eventuella bonusar som mottagits och vinster som uppkommit därur. Om ett fel beror på speloperatörens leverantörer eller andra tredje parter gäller avsnittet 18.3 nedan.

5.3 Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller vägra att acceptera insatser du vill placera på webbplatsen. Vi kommer inte att försöka genomdriva en sådan begränsning mot en spelare som har, innan han/hon underrättades om begränsningen, gjort kvalificerande vadslagningar i en kampanj med bonusinsatser, där detta väsentligt kan påverka konsumentens förmåga att göra de kvalificerande insatserna som krävs för bonusinsatsen.

UTTAG

6.1 Du kan ta ut dina pengar som du satt in och vinster som du har på ditt spelarkonto när som helst, förutsatt att:

6.1.1 alla betalningar som gjorts till ditt spelarkonto har bekräftats som genomförda och inte har återbetalats, återkallats eller annullerats på annat sätt;

6.1.2 vi har genomfört kontroller som utförts enligt avsnitt 4 till vår belåtenhet. Om vi har begärt information från dig om att utföra dessa kontroller, kan eventuell försening med att tillhandahålla denna information orsaka ytterligare förseningar när du tar ut pengar;

6.1.3 det för närvarande inte pågår någon utredning:

(a) av en speldefekt som involverar ett spel som du har spelat som kräver en tillfällig frysning vid uttag av pengar;

(b) där vi har anledning att tro att du kan ha utfört en förbjuden handling (enligt definitionen i avsnitt 7)

6.2 För att ta ut pengar från ditt spelarkonto måste du begära uttag med samma betalningsmetod som användes för insättningen. Om insättningsmetoden som användes inte tillåter uttag, kan du begära återkallelse via banköverföring. Speloperatören förbehåller sig rätten att be dig om ett kontoutdrag som visar att du är ägare till bankkontot. Om du begär ett uttag till en annan betalningsmetod, kommer speloperatören att kontakta dig och be dig att avbryta ditt pågående uttag och begära det igen via rätt betalningsmetod. Speloperatören förbehåller sig rätten att vid varje tillfälle fatta det slutliga beslutet om val av uttagsmetod.

6.3 Vi förbehåller oss rätten att ta ut en avgift när du tar ut pengar från ditt spelarkonto. Dessa avgifter varierar beroende på värdet på ditt utbetalningsbelopp och valutan för ditt uttag (enligt informationen nedan). Avgifterna som vi debiterar vid uttag utgör en rimlig uppskattning av kostnaderna för speloperatören vid behandlingen av detta uttag åt dig.

6.3 Speloperatören tar inga avgifter för uttag

6.4 Vi sätter upp vissa gränser för lägsta belopp som du kan ta ut vid en enstaka uttagsbegäran (“Lägsta utbetalningsbelopp”), vilket varierar beroende på var du är bosatt och uttagsmetod du valt. Besök vårt Avsnitt med vanliga frågor om uttag för mer information.

6.4.1 För svenska spelare är minimibeloppet 300 SEK; Detta belopp kan emellertid variera beroende på den valda uttagsmetoden;

6.4.2 Avsiktligt utelämnat

6.5 När du gör en insättning med betalkort eller kreditkort kan vissa finansinstitut, banker och tredje parts betalningsoperatörer debitera en fast avgift och/eller ränteavgift från betalningsdagen. Det är ditt ansvar att betala denna avgift, förutom andra avgifter som ska betalas enligt dessa användarvillkor

6.6 Avsiktligt utelämnat

6.7 Om du är bosatt i Sverige får du inte ta ut några medel om mindre än 30 dagar gått sedan du avslutade din registrering och vi inte kunnat bekräfta din identitet såsom beskrivs i 2.10.2;

OLÄMPLIG ANVÄNDNING AV DITT KONTO

7.1 Du bekräftar och godkänner att du inte kommer att delta i någon av följande aktiviteter:

7.1.1 Bedräglig aktivitet, inklusive (utan begränsning)

(a) samverka med andra för att få en orättvis fördel (inklusive genom bonusprogram eller liknande incitament som erbjuds av oss eller avsiktligt förlora pengar till andra aktörer (t.ex. chipdumpning);

(b) försöka registrera falsk eller vilseledande kontoinformation;

(c) agera (eller försöka agera) på något sätt som vi rimligen anser vara olagligt i någon tillämplig jurisdiktion, i ond tro, eller som är avsett att vilseleda eller lura oss och/eller kringgå några avtalsmässiga eller juridiska restriktioner, oavsett om sådan handling eller försök att agera orsakar oss faktiskt skada eller förlust;

(d) använda en VPN eller proxy för att dölja eller ändra identiteten på enheten du använder för att ansluta till webbplatsen.

7.1.2 Dra otillbörlig fördel, inklusive:

(a) Genom att försöka utnyttja ett fel, kryphål eller fel i vår eller någon tredje parts programvara som användes av dig i samband med webbplatsen (inklusive i fråga om något spel) till din fördel och/eller till nackdel för oss och/eller andra spelare;

(b) genom att använda programvara eller analyssystem från tredje part, inklusive men inte begränsat till programvara som innehåller funktioner som: (a) möjliggör spel utan mänskligt ingripande (t.ex. Bots) och/eller (b) fattar automatiska beslut;

7.1.3 Öppna flera konton;

7.1.4 Brottslig verksamhet, inklusive (men inte begränsat till) uppgjorda matcher, riggning eller användning av insiderinformation, fusk, bestickning, bedrägeri eller konspiration och/eller

7.1.5 Brott mot reglerna för ett sportreglerande organ,

(var och en, en “Förbjuden handling”).

7.2 Att utföra en förbjuden handling utgör ett väsentligt brott mot dessa användarvillkor. Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att förhindra och upptäcka förbjudna handlingar och identifiera berörda aktörer om det skulle inträffa.

7.3 Om vi har anledning att tro att du har utfört en förbjuden handling ska vi ha rätt att kvarhålla hela eller en del av saldot och/eller ta ut belopp, bonusar eller vinster från ditt spelarkonto (eller eventuellt Duplikatkonto), som har påverkats av eller på något sätt tillskrivs den förbjudna handlingen. Du samtycker till att hålla speloperatören skadefri från alla anspråk, förluster, skulder, skador, kostnader och utgifter som uppkommit eller lidits av speloperatören som direkt eller indirekt härrör från din förbjudna handling. De rättigheter som anges i denna klausul 7 påverkar inte några andra rättigheter (inklusive eventuella rättigheter under sedvanerätt) som vi kan ha gentemot dig, enligt GTC eller på annat sätt.

7.4 Som en del av din användning av webbplatsen ger speloperatören dig möjligheten att använda Live Chat, som ett alternativ till att kommunicera med kundtjänst för eventuella relevanta problem. Live Chat modereras av speloperatören och omfattas av följande regler:

7.4.1 Samtliga samtal spelas in och sparas under rimlig tid. Din användning av Live Chat-funktionen ska vara för ändamål som strikt rör speloperatörens tjänster och eventuella relevanta problem som du kan ha i samband med dessa tjänster.

7.4.2 Kränkande och/eller stötande språk kommer inte att godtas. Du har inte heller rätt att göra osanna och/eller skadliga och/eller illasinnade kommentarer när det gäller speloperatörens verksamhet i några media eller forum.

7.4.3 Speloperatören har rätt att stänga eller upphäva spelarkontot efter eget gottfinnande om spelaren använder kränkande och/eller aggressivt språk i sin kommunikation med speloperatören via Live Chat-funktionerna.

ANSVARSFULLT SPELANDE, SOCIALT ANSVAR OCH SJÄLVSKYDD

8.1 Spelaren och speloperatören är medvetna om riskerna med överdrivet spelande. Ytterligare information om riskerna i samband med spel finns på vår sida Ansvarsfullt spelande.

8.2 Vi ställer en rad verktyg till förfogande för dig för att kontrollera eller begränsa tiden eller beloppen du spelar för. Du kan använda dessa verktyg genom att gå in på avsnittet Ansvarsfullt spelande på webbplatsen:

8.2.1 Ställ in en sessionspåminnelse som informerar spelaren om den tid som har lagts på webbplatsen, från inloggningstidpunkten tills sessionens påminnelse uppnåtts och/eller

8.2.2 Ange en gräns för det belopp som spelaren får sätta in på spelarkontot under en bestämd tidsperiod och/eller

8.2.3 Ange en gräns för de totala förluster som spelaren får ådra sig under en viss tidsperiod och/eller

8.2.4 Ange en gräns för det belopp som spelaren får sätta in på spelarkontot under en bestämd tidsperiod.

8.2.5 Time-out av Spelarkontot (“Ta en paus”). En time-Out för spelarkontot kan ha följande verksamma perioder:

(a) 24 timmar

(b) 48 timmar

(c) 7 dagar

(d) 30 dagar

8.2.6 Avsiktligt utelämnat

8.2.7 Självuteslutning av spelarkontot för en svenska spelare. En självuteslutning av spelarkontot kan bestämmas med ett visst slutdatum eller på obestämd tid. Vi har följande verksamma perioder tillgängliga för självuteslutning:

(a) Sex månader

(b) Ett år

(c) Två år

(d) Tre år

(e) Fem år

(f) Obestämd tid

8.3 Ett spelarkonto som har blockerats för en av pausperioderna (som beskrivs i avsnitt 8.2.5) kan inte öppnas förrän hela den verksamma perioden har passerat, även om spelaren vill göra det. Spelarkontot öppnas automatiskt efter att den verksamma perioden har passerat.

8.4 Ett spelarkonto som har varit självuteslutet kan inte öppnas förrän den fullständiga verksamma perioden har förflutit, även om spelaren vill göra det. Om du vill återaktivera ditt spelarkonto kan du bara göra det efter att din uteslutningsperiod passerat genom att kontakta kundtjänst.

8.4.1 Efter en viss självuteslutningsperiod måste en tidsfrist på 24 timmar förlöpa innan spelarkontot kan öppnas igen. Väntetiden på 24 timmar som inleds på din begäran för återvändande från självuteslutning görs till kundtjänst. Du måste bekräfta att du vill ha kontot öppnat igen efter att 24 timmar har passerat genom att kontakta kundservice.

8.4.2 Efter en obestämd självuteslutning kommer du inte att kunna öppna kontot igen förrän minst ett år förflutit från självuteslutningsdagen. Om ett år har förflutit kan du kontakta kundtjänst och begära att självuteslutningen upphävs. En tidsfrist på 7 dagar kommer att tillämpas efter din begäran om att öppna kontot igen. Du måste kontakta kundtjänst efter 7 dagar för att bekräfta att du vill upphäva självuteslutningen.

8.5 När du utesluter dig själv, försöker vi återlämna alla återstående uttagbara saldon till dig. Om vi efter en rimlig tid inte kan återlämna ditt uttagbara saldo (till exempel för att vi inte kan kontakta dig) kan vi efter eget gottfinnande donera det aktuella beloppet till en välgörenhet som vi utser.

8.6 Spelbegränsningarna som anges i avsnitt 8.2 ovan (“Spelbegränsningar”) hanteras av spelaren genom att använda verktygen som finns tillgängliga i avsnittet Ansvarsfullt spelande på webbplatsen. Spelaren kan också kontakta kundtjänst direkt för självuteslutning eller en paus.

8.6.1 Avsiktligt utelämnat

8.6.2 Avsiktligt utelämnat

8.6.3 För invånare i Sverige: en första begäran om spelbegränsning kommer att träda i kraft omedelbart när du använder verktygen i Green Gaming-avsnittet. Om du vill sänka dina spelgränser (insättningsgräns) kommer den nya spelgränsen att träda i kraft omedelbart. Om du vill öka dina spelgränser eller få gränsen upphävd kommer en väntetid på 72 timmar att tillämpas. Observera att tidsfristen på 72 timmar börjar kl. 00.00 UTC på dagen för din ändringsbegäran.

8.6.4 Avsiktligt utelämnat

8.6.5 En spelbegränsning som fastställts av spelaren kommer att vara i kraft tills spelaren har återkallat eller ändrat en sådan begränsning.

8.7 En begäran om självuteslutning är en formell bekräftelse från dig som spelare om att du har problem med ditt spelande och vill vidta åtgärder för att lösa dessa problem. Spelaren ska följa detta avtal om självuteslutning och inte försöka att bryta mot det genom att försöka öppna ytterligare spelarkonton hos speloperatören eller andra varumärken inom William Hill-gruppen (inklusive men inte begränsat till William Hill, Redbet, Vinnarum, Bertil, MamaMia Bingo).

8.8 Avsiktligt utelämnat

8.8.1 För boende i Sverige gäller en begäran om självuteslutning med hjälp av verktygen som tillhandahålls i avsnittet Ansvarsfullt spelande specifikt alla varumärken under Evoke Limiteds svenska licens: William Hill, redbet, Bertil, MamaMiaBingo och Vinnarum.

8.8.2 Avsiktligt utelämnat

8.9 Avsiktligt utelämnat

8.10 Avsiktligt utelämnat

8.11 Sverige ytterligare verktyg för ansvarfullt spelande.

8.11.1 Förutom verktygen för ansvarsfullt spelande som nämns ovan kan du också självutesluta dig med hjälp av SPELPAUS, en gratistjänst som gör det möjligt för dig att utesluta dig själv från webbsidor / appar som tillhör speloperatörer, som licensierats av Spelinspektionen. Ytterligare upplysningar och hur man registrerar sig hos SPELPAUS, finns på www.spelpaus.se. Om du ber om självuteslutning med hjälp av SPELPAUS, kommer vi att vidta skäliga åtgärder för att förhindra dig från att spela på webbsidan så snart som möjligt. Observera att det kan finns omständigheter där vi inte kan genomföra en självuteslutning som begärts via SPELPAUS. Det kan t.ex. vara ett tekniskt fel med driften av SPELPAUS så att vi inte kan hämta den senaste informationen om användare som begärt självuteslutning.

8.12 Vi kommer att ta bort din e-postadress och ditt mobilnummer från marknadsföring när din självuteslutning har implementerats. Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att se till att självuteslutna konton inte får något marknadsföringsmaterial från oss. Det kan dock finnas en kort fördröjning från självuteslutningen tills dess och marknadsföringskommunikationen upphör. Självuteslutning från vår webbplats kommer inte att påverka dina marknadsföringspreferenser hos övrig tredje part, som vi inte har någon kontroll över. Vi rekommenderar starkt att du kontaktar sådana parter och väljer att inte motta marknadsföringsmaterial från dem. Vi rekommenderar också att du överväger självuteslutning från alla andra online-speloperatörer som du har ett konto hos om du inte har uteslutit dig själv via en nationell självuteslutningstjänst som GAMSTOP/SPELPAUS.

8.13 Vi ska inte ha något ansvar eller skadeståndsansvar gentemot dig eller någon tredje part för någon spelaktivitet som äger rum (inklusive att återbetala förluster) om du kringgår våra självuteslutande förfaranden på ett bedrägligt sätt eller genom att medvetet ange felaktig information.

8.14 Utöver de alternativ som finns i användarvillkoren, vill vi också göra dig uppmärksam på att det finns ytterligare programvaruverktyg som kan användas för att hjälpa dig att begränsa tillgången till spelwebbplatser. Exempel på sådana verktyg är Gamban (www.gamban.com), Betfilter (www.betfilter.com) och GamBlock (www.gamblock.com). Vi rekommenderar föräldrar att använda sig av program från tredje part som kan användas för att övervaka eller begränsa användningen av deras dators tillgång till internet. Netnanny (www.netnanny.com) eller Cybersitter (www.cybersitter.com) är exempel på sådan programvara.

VINSTER OCH PRISER

9.1 Potentiella vinster/detaljer om oddsen som erbjuds i spelen anges i spelreglerna eller villkoren för varje kampanj. Information om andra kampanjpriser anges i kampanjens villkor.

9.2 Från tid till annan kommer tävlingar att anordnas på webbplatsen med olika typer av priser (“Tävlingspriser”). Dessa tävlingar är helt separata från spelen och eventuella tävlingspriser kommer därför inte att visas i spelarens kontohistorik. Speloperatören kommer att kontakta en spelare som har vunnit ett tävlingspris för att verifiera att den adress som angetts vid registreringen är korrekt. Spelaren måste svara och bekräfta att adressen är korrekt innan speloperatören levererar tävlingspriset. Eventuell skatt som tas ut på tävlingspriserna betalas av spelaren.

9.3 Om priset inkluderar resa, är du skyldig att vara försäkrad för alla reserelaterade risker på egen bekostnad för att vara berättigad till priset.

9.4 Spelaren förstår och accepterar att jackpottar kan utannonseras i en viss valuta och om den önskas i en annan valuta kan det hända at jackpotten minskas till följd av valutafluktuationer av rådande växelkurs.

9.5 Även om leverantörer, entreprenörer och anställda hos speloperatören eller något av speloperatörens koncernföretag får spela med webbplatsen, förbehåller vi oss också rätten att undersöka nämnda leverantörers, entreprenörers eller anställdas vinster och senarelägga utbetalningen av vinster tills undersökningen har slutförts och inte visat tecken på bedrägeri eller manipulation.

KUNDSERVICE OCH REKLAMATIONER

10.1 Kundtjänst tillhandahålls av speloperatören via elektronisk e-post, telefon och online helpdesk med hjälp av kontaktformuläret på webbplatsen (”Kundtjänst”).

10.1.1 Spamming av kundtjänst (skicka upprepade kopior av samma meddelande) är inte tillåten. Det är inte tillåtet för spelare att trakassera eller behandla kundtjänstpersonalen illa. Spelare uppmanas att ta itu med sina bekymmer utan att använda obscena ord eller hotfullt språk.

10.1.2 Speloperatören har rätt att stänga eller upphäva spelarkontot efter eget gottfinnande om spelaren använder kränkande och/eller aggressivt språk i sin kommunikation med speloperatören.

10.2 En reklamation kan riktas till kundtjänsten via livechatt, telefon eller e-post. En reklamation ska anses ha lämnats in på ett giltigt sätt när det innehåller tydlig information om spelarens identitet (fullständigt namn, födelsedatum, hemadress, registrerad e-postadress och mobilnummer) med indikation om alla relevanta uppgifter som gett upphov till reklamationen

10.3 Vi strävar efter att bekräfta reklamationen inom 24 timmar

10.4 För svenska invånare strävar vi efter att behandla din reklamation inom högst 8 veckor.

10.5.1 Avsiktligt utelämnat

10.5.2 Avsiktligt utelämnat

10.5.3 Svenska kunder kan också kontakta Allmänna Reklamationsnämnden och följa de förfaranden som anges på http://arn.se

10.5.4 Avsiktligt utelämnat

10.6 Den slutliga lösningen av regulatorn berövar dig inte rätten att driva ärendet inför domstol, vilket kommer att vara det sista steget i processen.

10.7 Om det föreligger en avvikelse mellan resultatet av ett spel som registrerats i speloperatörens databas och det som spelats in av spelaren, anses informationen som registreras på speloperatörens spelserver som giltig.

10.8 Spelare får inte diskutera ett klagomål eller hur lång tid det tar för ärendet att behandlas eller hanteras av speloperatören i chattrummen.

ATT AVSLUTA, BLOCKERA OCH STÄNGA SPELARKONTON

11.1 Vi kan begränsa din tillgång till William Hill, avbryta eller avsluta ditt konto, ta bort dina erbjudanden för betting, radera eventuella insatser som är utestående på ditt konto, avbryta eventuella omatchade vadslagningar eller avbryta och radera eventuella utestående eller matchade insatser, enligt vårt eget gottfinnande om:

11.1.1 vi har anledning att tro att du har utfört en förbjuden handling;

11.1.2 vi är skyldiga att göra det enligt tillämplig lag, regel eller föreskrifter;

11.1.3 det finns ett betydande tekniskt fel som hindrar oss från att erbjuda tjänsterna.

11.1.4 du inte lämnar upplysningar som är nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsterna, inom en rimlig tid efter vår begäran om information.

11.1.5 vi misstänker att du försatts i konkurs eller har svårigheter att få kredit;

11.1.6 du är förbjuden att ingå vad enligt ditt anställningsavtal eller någon bestämmelse från ett idrottsorgan eller annan yrkesorganisation som gäller dig;

11.1.7 du satsar på någon sportmatch eller evenemang där du deltar (eller där ett lag du är medlem i eller som du är anställd av), eller

11.1.8 vi misstänker att du på ett väsentligt sätt har (eller kan ha) brutit mot dessa villkor

11.2 Du samtycker till att gottgöra och hålla speloperatören och dess tjänstemän, ledare, anställda, agenter, licensgivare, leverantörer och tredje parts innehålls- och tjänsteleverantörer fri från skadelidande från och mot alla förluster, utgifter, skador och kostnader som härrör från din överträdelse av användarvillkoren.

ATT AVSLUTA KONTOT

12.1 En spelare kan när som helst begära att avsluta sitt spelarkonto genom att kontakta kundtjänstavdelningen. Om speloperatören inte misstänker något brott mot dessa användarvillkor, ska speloperatören genomföra en utbetalning av spelarens tillgängliga medel, med avdrag för eventuella avgifter från tredje part, inom rimlig tid efter begäran om uppsägning. Om spelaren har handlat i strid mot dessa användarvillkor, ska speloperatören ha rätt att återkräva eventuella vinster som har utbetalats eller avräkna vinster mot saldot på spelarkontot.

12.2 Om en spelare stänger ett spelarkonto, kommer alla medel (förutom bonusmedlen) att överföras till bankkontot eller kreditkort från vilket de medel som betalats in till spelarkontot har sitt ursprung.

Avsiktligt utelämnat

PERSONUPPGIFTER OCH PUBLICITET

 1. Speloperatören åtar sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med vår integritetspolicy, som du kan läsa här.

LOKALA LAGAR OCH FÖRBUD

15.1 Personer som är bosatta i följande länder är uttryckligen förbjudna att använda webbplatsen och spela spel som tillhandahålls av speloperatören. Genom att registrera dig som spelare bekräftar du att du inte är bosatt i något av följande länder: Afghanistan, Australien, Vitryssland, Bosnien och Hercegovina, Burma, Côte d’Ivoire (Elfenbenskusten), Kuba, Demokratiska republiken Kongo, Iran, Irak, Liberia, Libyen, Nordkorea, Serbien, Sudan, Syrien, USA, Zimbabwe och/eller någon annan jurisdiktion där ditt deltagande skulle strida mot gällande lagar och eventuella andra bestämmelser, inklusive de som gäller för onlinespel.

15.2 Det är spelarens ansvar ensamt att förstå lagarna i hans/ hennes jurisdiktion avseende alla aspekter av att spela spel och/eller tjänster som tillhandahålls av speloperatören. Din åtkomst till webbplatsen är på eget initiativ och du ansvarar för att du följer lokala lagar om och i den utsträckning lokala lagar är tillämpliga. Speloperatören gör inga utfästelser om att materialet på webbplatsen eller speloperatörens tjänster är lämpliga, tillgängliga eller tillåtna i din jurisdiktion. Speloperatören kan inte ge juridisk rådgivning i denna fråga och speloperatören tar inget som helst ansvar om en enskild person skulle bryta mot någon lag eller föreskrift i transaktionen med speloperatören på något som helst sätt.

LÄNKAR

16.1 Webbplatsen kan tillhandahålla länkar eller hänvisningar till andra webbplatser. Speloperatören har ingen särskild kunskap om information som finns på sådana andra webbplatser och förordar inte företag eller produkter som den länkar till. Speloperatören är inte ansvarig för innehållet eller policyerna på sådana andra webbplatser och tar inget ansvar för eventuella skador som uppstår på grund av din åtkomst till eller användning av sådana andra webbplatser. Om du bestämmer dig för att gå in på någon tredje parts webbplats som är länkade till webbplatsen, gör du det helt på egen risk. Speloperatören förbehåller sig rätten att när som helst säga upp en länk eller ett länkprogram.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

17.1 Allt innehåll på webbplatsen, till exempel text, grafik, logotyper, knappikoner, bilder, ljudklipp, digitala nedladdningar och programvara ägs och/eller licensieras av speloperatören. Du får inte komma åt, skriva ut och ladda ner delar av material från webbplatsen om det inte uttryckligen är tillåtet och då enbart för din personliga och icke-kommersiella användning. Information på webbplatsen får inte ändras, distribueras eller visas utan speloperatörens uttryckliga medgivande.

17.2 Speloperatörens varumärken, handelsnamn och andra symboler som ingår i eller hänvisas till på webbplatsen (“Varumärken”) är skyddade av nationella och internationella varumärkeslagar. All användning av varumärkena är strängt förbjuden utan speloperatörens skriftliga godkännande. Varumärken får inte användas i samband med någon produkt eller tjänst som inte är godkänd av speloperatören eller på något sätt som kan orsaka förvirring bland kunderna eller som förringar eller misskrediterar speloperatören. Spelaren får inte några rättigheter avseende varumärket eller andra material på webbplatsen. Ett brott mot dessa bestämmelser kan innebära skadeståndsansvar.

17.3 Om du laddar upp eller skickar material till webbplatsen (inklusive men inte begränsat till kommentarer, förslag, problemrapporter, felrapporter och designidéer), godkänner du att du automatiskt ger speloperatören en icke-exklusiv, royaltyfri världsomspännande och evig rätt att använda, modifiera, införliva och reproducera sådant material på vilket sätt som helst och du avstår från alla moraliska rättigheter till sådant material.

BEGRÄNSNING AV ANSVAR OCH ANSVARSFRISKRIVNING

18.1 I den utsträckning som det tillåts enligt gällande lagar, accepterar varken speloperatören eller någon av dess dotterbolag något ansvar för direkt, indirekt, speciell, straffbar, oavsiktlig skada, skadestånd i avskräckande syfte eller följdskada, kostnader, utgifter och materiella skador av något slag som härrör från eller avser din tillgång till och användning av webbplatsen och/eller de tjänster som tillhandahålls av speloperatören. Speloperatören har under inga omständigheter full ersättningsskyldighet gentemot dig för några skador, förluster och orsaker till handling som överstiger beloppet 100,000 SEK.

18.2 Speloperatören garanterar inte att webbplatsen eller de tjänster som tillhandahålls av speloperatören kommer att tillhandahållas utan avbrott, störningar, förseningar eller andra typer av fel eller att eventuella fel kommer att korrigeras. Webbplatsen och tjänsterna tillhandahålls “i befintligt skick”.

18.3 Om speloperatören, på grund av ett tekniskt fel i systemen som speloperatören licensierar från sina leverantörer eller av någon annan anledning ligger bortom speloperatörens rimliga kontroll, gör en felaktig betalning till spelarkontot, ska sådan felaktig betalning betalas tillbaka till speloperatören så snart felet upptäcks. Speloperatören ska ha rätt att återta sådan felaktig betalning utan spelarens förhandsgodkännande. Sådan felaktig betalning ska betraktas som en skuld till speloperatören tills korrigering har gjorts. Spelaren är skyldig att informera speloperatören omedelbart efter att ha blivit medveten om en felaktig betalning.

18.4 Denna klausul skall inte anses utesluta ansvar för något som det skulle vara olagligt att utesluta enligt gällande lag. Inget i dessa användarvillkor kommer att utesluta något ansvar som speloperatören kan ha med avseende på bedrägeri, personskada eller dödsfall.

MODIFIERINGAR OCH ÄNDRINGAR

19.1 Speloperatören förbehåller sig rätten att modifiera eller ändra dessa användarvillkor. Ändringen kan exempelvis men inte exclusivt bero på: myndighetskrav, lagändringar, tekniska, komersiella eller säkerhetsskäl eller dylikt. Eventuella ändringar av dessa användarvillkor kommer att meddelas till spelarna i förväg, så att spelarna kan läsa och överväga om de vill acceptera de ändrade allmänna eller nya villkoren. Om du inte accepterar de ändrade eller nya allmänna villkoren får du inte tillgång till, använda eller fortsätta att använda webbplatsen, eller någon av de tjänster som tillhandahålls av speloperatören. Spelaren måste då kontakta kundtjänsten och begära att spelarkontot ska stängas så att eventuella medel som finns kvar på spelarkontot kan återlämnas till spelaren.

Seloperatören rekommenderar att du regelbundet granskar de allmänna villkoren.

19.2 Speloperatören förbehåller sig vidare rätten att ändra eller modifiera innehållet på webbplatsen utan föregående meddelande och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon part på något sätt för eventuella konsekvenser av sådana ändringar. Speloperatören kan utan föregående meddelande avbryta eller begränsa tillgången till någon del av webbplatsen och/eller dess tjänster.

FORCE MAJEURE

20.1 Underlåtelse eller försening från speloperatörens sida avseende fullgörandet av dennes skyldigheter i samband med de egna tjänsterna, ska inte anses vara ett brott mot dennes skyldigheter gentemot dig om sådant fel eller försening orsakas av brand, översvämning, jordbävning, naturelement eller naturkatastrofer, strömavbrott i det offentliga elsystemet, krigshandlingar, terrorism, upplopp, civila oroligheter, uppror eller revolutioner, strejker, lockouter eller arbetskraftsproblem, domstolsbeslut, avbrott, förseningar eller störningar på internet eller telekommunikationsnätverket, tredje parts bristande efterlevnad eller eventuell annan liknande orsak som ligger bortom speloperatörens rimliga kontroll. Speloperatören tar inget ansvar för de konsekvenser som uppstår på grund av sådana force majeure-händelser.

TILLÄMPNING AV ANVÄNDARVILLKOREN

21.1 Dessa användarvillkor utgör hela avtalet mellan dig och speloperatören och ersätter alla tidigare och befintliga avtal med avseende på webbplatsen och de tjänster som tillhandahålls av speloperatören. Du bekräftar att speloperatören inte har gjort några utfästelser, löften till dig eller ingått avtal med dig om de ämnen som behandlas i användarreglerna som inte anges häri.

21.2 Om någon bestämmelse i dessa avtalsvillkor bedöms vara olaglig eller omöjlig att genomdriva, ska sådan bestämmelse avskiljas från dessa användarvillkor och alla övriga bestämmelser ska förbli i kraft, oförändrade av detta avskiljande.

21.3 Vi förbehåller oss rätten att överlåta eller på annat lagligt sätt överföra detta avtal. Du får inte överlåta eller på annat sätt överföra detta avtal.

TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

22.1 Genom att söka åtkomst till webbplatsen och/eller registrera dig som spelare, accepterar du att alla ärenden som rör din tillgång till och användning av webbplatsen och tjänsterna, som tillhandahålls av speloperatören, ska regleras och tolkas i enlighet med Sveriges lagar utan att verkställa eventuella principer om lagval.

Eventuella tvister som uppstår på grund av din användning av webbplatsen och/eller speloperatörens tjänster ska avgöras av domstol i Sverige och du accepterar härmed att omfattas av sådan domstols exklusiva behörighet.

22.2 Avsiktligt utelämnat

22.3 Du bekräftar att, om inte annat anges, spel och tjänster anordnas på Malta.

22.4 Vid eventuella tvister har du som spelar under svensk licens också rätt att anmälla ett klagmål ärende hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN): https://www.arn.se eller per post till: ARN Box 174, 101 23 Stockholm, Sverige

Du har också som spelare/konsument rätt att anmälla tvister för tjänsteavtal online till EU:s onlineplattform via den här länken:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/

DEL B – REGLER SOM ÄR SPECIFIKA FÖR SPELET

CASINOREGLER

Reglerna för casinospel finns i varje enskilt spel.

LIVE CASINO:

Reglerna för Live casinospel finns i varje enskilt spel.

SPORTBOKREGLER

3.1 Alla bettingerbjudanden tillhandahålls oss av Kambi Malta Limited, ett företag registrerat i Malta med företagsnummer C-49777 med registrerat kontor på Level 3, 75 Quantum House, Abate Rigord Street, Ta’ Xbiex, XBX1120, Malta och som opererar i enlighet med licens som utfärdats av MGA med nummer MGA/CL4/659/2010.

3.2 Sportbok-villkoren och -reglerna inklusive Bettingreglerna är en integrerad del av avtalet mellan William Hill och dig och genom att acceptera våra användarvillkor bekräftar du härmed att du har läst och förstått bettingreglerna och att du kommer att följa dem. De särskilda villkoren och reglerna finns på webbplatsen på denna länk. I enlighet med punkt 1.1 i dessa användarvillkor, ska alla villkor som definieras i dessa Sportsbook-villkor förstås enligt definitionen i användarvillkoren.

3.3 Skulle någon del av villkoren för Sportbokens villkor inklusive bettingreglerna strida mot dessa användarvillkor, gäller de senare.

3.4 William Hill förbehåller sig rätten att säkerställa att insatser som görs av spelare som är tillfälligt eller permanent bosatta i Förbundsrepubliken Tyskland omfattas av en skatt på 5 % på spel. Denna skatt betalas delvis av oss och dras inte av från insatsen, men vi har implementerat en utbetalningsjustering på 5 %. Därför, när en spelare som är tillfälligt eller permanent bosatt i Förbundsrepubliken Tyskland vinner, kommer utbetalningarna att sänkas med 5 %. Vi accepterar inte en insats från en spelare tillfälligt eller permanent bosatt i Förbundsrepubliken Tyskland där de totala oddsen är lika med eller lägre än 1,06.

Vi lagrar cookies i din webbläsare och din IP-adress för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats.